Es gibbd wohl kaum a Gechnd, wu mä dess midn Zeidfälauf in so schöna, kuäza und bündicha, obbä aa schöna Bägriffe baggn konn wi bei unz: Edzädla, nochädla und doo dänooch. Edzädla könndä drübä noochdengn, nochädla hobbdäs fäschdanna und do dänooch könndäs aa selbä moll ausbrobiän.